สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ส่งมอบโครงการขุดลอก คลองแม่ข่า ช่วงที่ 1

  
    สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า ช่วงที่ 1 ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร พัฒนาแหล่งน้ำ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎร
ที่บริเวณริมคลองแม่ข่า ซอยสุขเกษม 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลตรี อภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานส่งมอบโครงการขุดลอก คลองแม่ข่า ช่วงที่ 1 ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร ตั้งแต่ถนนสมโภช 700 ปี ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นคลองธรรมชาติ ให้กับนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ภายหลังจากสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้เข้าดำเนินการขุดลอกคลองแม่ข่าในช่วงที่ 1 แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นการพัฒนาคลองแม่ข่า แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนริมฝั่งคลองแม่ข่า ปรับสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งหลังจากนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ จะเข้ามาดูแลพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองแม่ข่าให้สวยงาม สร้างความตระหนักรู้ ให้กับประชาชน เยาวชน ในการดูแลรักษาคุณภาพน้ำในคลองแม่ข่า ไม่ปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่ได้รับการบำบัดลงในลำคลอง และไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงในลำคลองด้วย
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ดำเนินการขุดลอกคลองแม่ข่าโดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ถนนสมโภช 700 ปี ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร ช่วงนี้มีลักษณะเป็นคลองธรรมชาติ ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ, ช่วงที่ 2 กิโลเมตรที่ 5.5 ถึงกิโลเมตร 8.25 ตั้งแต่ถนนสมโภช 700 ปี ถึง ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง อยู่ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ช่วงนี้มีลักษณะเป็นคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก อยู่ระหว่างการดำเนินงาน, ช่วงที่ 3 กิโลเมตรที่ 8.25 ถึงกิโลเมตรที่ 10.20 ตั้งแต่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง ถึง ถนนมหิดล อยู่ในพื้นที่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ช่วงนี้มีลักษณะเป็นคลองธรรมชาติ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน, ช่วงที่ 4 กิโลเมตรที่ 10.20 ถึงกิโลเมตรที่ 14 ระยะทาง 3.8 กิโลเมตร ตั้งแต่ถนนมหิดล ถึงประตูน้ำดอนชัย อยู่ในพื้นที่ เทศบาลตำบลป่าแดด อยู่ระหว่างประสานการปฏิบัติงาน
 
12 กรกฎาคม 2561 , 20:54 น. , อ่าน 64  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย