พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ ..//

  
    เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ และชุดสังฆทาน/ชุดไทยธรรม ในช่วงก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคา ..//
เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจสอบการจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ และชุดสังฆทาน/ชุดไทยธรรม ในช่วงก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนจะจับจ่ายซื้อของเพื่อทำบุญเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคา ไม่แสดงราคา และรายการสินค้า โดยผลการตรวจสอบพบว่าส่วนใหญ่ผู้ประกอบการ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้ามีการปิดป้ายแสดงราคา พร้อมทั้งมีการแสดงรายการสินค้า แต่ละชนิดที่บรรจุในชุดสังฆทานอย่างชัดเจน แต่ยังคงมีผู้ประกอบการร้านสังฆภัณฑ์บางราย ที่ยังมีการแสดงรายการสินค้าที่บรรจุในชุดสังฆทานไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำให้จัดทำป้ายแสดงรายการสินค้าให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน
อย่างไรก็ตาม หากร้านค้า สถานประกอบการใดไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือค่าบริการ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เป็นความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งหากประชาชนพบการกระทำผิดดังกล่าวหรือได้รับความเดือดร้อนจากการฉวยโอกาสของร้านค้า สถานประกอบการ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569
 
26 กรกฎาคม 2561 , 09:21 น. , อ่าน 64  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด