เชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่สปป.ลาว..//

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือ “ผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว” จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม สิ่งของใช้ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพี่น้องชาวลาว..//
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือ “ผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว” จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง และยารักษาโรค รวมทั้งของใช้จำเป็นต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสามารถบริจาคได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งประชาชนและผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคสิ่งของได้ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
นอกจากนี้ยังสามารถบริจาคเงินช่วยเหลือได้อีกช่องทาง โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชี “หัวใจไทยส่งไป สปป.ลาว” เลขที่บัญชี 067-0-12886-4 สำหรับ ข้อแนะนำในการบริจาคสิ่งที่ของสำหรับผู้ประสบภัยนั้น สิ่งของบริจาคต้องเป็นของใช้จำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัย เป็นของใหม่ที่มีมาตรฐาน ไม่มีสภาพเสี่ยงต่อการชำรุด บูดเน่า เสียหาย หลีกเลี่ยงการบริจาคของใกล้หมดอายุหรือหมดอายุแล้ว หรือสิ่งของใช้แล้ว เช่น เสื้อผ้าเก่า ควรให้ความสำคัญในการบรรจุหีบห่อสิ่งของบริจาคที่มีความเหมาะสมต่อการขนส่งไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยได้สะดวก และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสิ่งของบริจาค ทั้งนี้สิ่งของที่มีความจำเป็น และได้รับการประสานจากพื้นที่ประสบภัยมาว่า ประสงค์จะรับบริจาค ได้แก่ เต็นท์พักพิง สุขาสำเร็จรูป และยารักษาโรค เป็นต้น
 
27 กรกฎาคม 2561 , 16:16 น. , อ่าน 58  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด