จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ..//

  
    เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา..// ที่ห้องนิทรรศการ 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งมีประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และภาคบริกาคโลหิตฯ ได้น้อมนำแนวคิด และร่วมสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ จึงจัดทำโครงการ จิตอาสา เราทำความดี บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้การบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมหนึ่งในการทำความดีด้วยหัวใจ เป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวม ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำให้การจัดหาโลหิตมีความเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังได้เปิดรับบริจาคอวัยวะ และดวงตา สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคอีกด้วย
 
28 กรกฎาคม 2561 , 13:47 น. , อ่าน 55  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด