เชียงใหม่ เปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสปป.ลาว..//

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว เพิ่มเติม ในช่วงวันหยุด ณ ข่วงประตูท่าแพ ..// นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 33 หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เปิดจุดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพิ่มเติม ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น อาทิ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง และยารักษาโรค ซึ่งเป็นการช่วยเหลือในภาพรวมของจังหวัด นอกจากนี้ ยังเป็นจุดรวบรวมสิ่งของบริจาค ที่ส่วนราชการในจังหวัด และอำเภอใกล้เคียง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้นำมาบริจาคสมทบ ในห้วงวันหยุดราชการนี้ สำหรับท่านที่ต้องการบริจาคเงินช่วยเหลือ สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชี “หัวใจไทยส่งไป สปป.ลาว” เลขที่บัญชี 067-0-12886-4 ได้โดยตรง และสำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคสิ่งของ ควรบริจาคของใช้จำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัย โดยควรบริจาคของใหม่ ได้มาตรฐาน ไม่มีสภาพเสี่ยงต่อการชำรุด บูดเน่า เสียหาย รวมทั้งไม่บริจาคของใกล้หมดอายุ หรือหมดอายุแล้ว และไม่ควรนำสิ่งของใช้แล้วเช่นเสื้อผ้าเก่ามาบริจาค ทั้งนี้ ควรบรรจุหีบห่อสิ่งของบริจาคให้เหมาะสม สามารถขนส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยได้สะดวก โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสิ่งของที่บริจาค ด้วย นอกจากนี้ ผู้มีจิตศรัทธายังสามารถติดต่อบริจาคที่ “ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว” ห้องศูนย์ดำรงธรรมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5311-2592 ในเวลา 08.30 – 16.30 น. หรือที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5322-1470 ได้ทุกวัน
 
29 กรกฎาคม 2561 , 16:26 น. , อ่าน 65  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด