จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล สี่ – สมาน เดินวิ่งวิถีไทย ครั้งที่ 2

  
    ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล สี่ – สมาน เดินวิ่งวิถีไทย ครั้งที่ 2 เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ชมรมนักวิ่ง นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล สี่ – สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยโรงมะเร็งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 พร้อมกันทั้ง 4 ภูมิภาค
โครงการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อสานต่อพระปณิธานอันแน่วแน่ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งโดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้ในท้องถิ่นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ให้มีโอกาสเข้าถึงการบริบาลด้านสาธารณสุขด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพ ไม่เฉพาะแต่ผู้ป่วยมะเร็งของโรงพายาบาลจุฬาภรณ์เท่านั้น ทรงมีพระประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งทั่วทุกภูมิภาค
โครงการนี้ เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง และประชาชนทั่วไป สำหรับ กำหนดการจัดกิจกรรมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 พร้อมกัน 4 ภูมิภาค โดยจะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยเอ็ด สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีประเภทการวิ่งทั้งหมด 4 กลุ่ม Half Marathon ระยะทาง 21 กิโลเมตร Mini-Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร Fun run ระยะทาง 5 กิโลเมตร Cancer walk and run ระยะทาง 2 กิโลเมตร สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ทางเว็บไซต์ www.cracharityrun.com หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน
 
30 กรกฎาคม 2561 , 11:52 น. , อ่าน 85  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย