สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2561

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2561 เน้นพื้นที่เสี่ยง 4 อำเภอ ที่ยังมีผู้ป่วยต่อเนื่อง
ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ซึ่งสถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 มีจำนวนผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 401 ราย อยู่ในลำดับที่ 6 ของภาคเหนือ และลำดับที่ 63 ของประเทศ สำหรับพื้นที่ที่ยังคงมีผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ได้แก่ อำเภอเมือง เชียงดาว ฝาง และอำเภอหางดง โดยได้สั่งการให้สาธารณสุขอำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคในพื้นที่ ซึ่งโดยปกติแล้วโรคไข้เลือดออก จะมีการระบาดในเดือนสิงหาคม – กันยายน ของทุกปี อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้จังหวัดเชียงใหม่ จะมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพิ่มสูงขึ้น โดยการดำเนินงานในพื้นที่ต่าง ๆ ยังพบดัชนีลูกน้ำยุงที่ค่อยข้างสูง แหล่งที่พบบ่อย ได้แก่ ยางรถยนต์ ภาชนะเก็บน้ำในบ้าน และเศษขยะบริเวณรอบบ้าน เมื่อฝนตกลงมาจะเกิดน้ำขัง ก่อให้เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และปัญหาที่พบส่วนใหญ่จากการลงพื้นที่ คือ แต่ละครัวเรือนยังไม่มีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้านของตนเอง
ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนทุกหลังคาเรือน หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ ภาครัฐและเอกชน สำรวจและจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้าน นอกบ้าน และหน่วยงานของตนเองทุกสัปดาห์ รวมทั้ง จัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมไม่ให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและควรป้องกันตนเองและลูกหลานไม่ให้ถูกยุงกัด เช่น ทายากันยุงหรือสมุนไพรกันยุง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-211048-50 ต่อ 110-12
 
31 กรกฎาคม 2561 , 12:42 น. , อ่าน 58  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย