ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัย สร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชน

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำให้ทุกอำเภอ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมมาตรการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ต้องพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที ตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดสาธารณภัยในพื้นที่
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้ทุกอำเภอ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมมาตรการและแผนการเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุกทกภัย และดินถล่ม พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เตรียมพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน หากเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว และทันท่วงที ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้แบ่งเขตการรับผิดชอบออกเป็น 3 โซน คือ อำเภอทางโซนเหนือ อำเภอทางโซนใต้ และอำเภอโซนกลาง
ทั้งนี้ หากเกิดสาธารณภัยรุนแรง ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ศูนย์ดังกล่าวควบคุมสั่งการ และอำนวยการหลัก เพื่อระดมสรรพกำลังและประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย ตลอดจนภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งจัดตั้งระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารสำรอง เพื่อการบูรณาการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง ในกรณีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ให้บูรณาการทุกหน่วยงานในการจัดทีมช่างในพื้นที่เป็นทีมประชารัฐตำบล เร่งซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชน ในกรณีเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย ให้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร และเร่งซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุด และถูกตัดขาดเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้โดยเร็ว พร้อมทั้งจัดยานพาหนะสำหรับบริการประชาชน
พร้อมกันนี้ ขอให้พี่น้องประชน ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชกาผ่านทุกช่องทาง ทั้งวิทยุกระจายเสียง หอกระจายข่าว สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น สื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
 
1 สิงหาคม 2561 , 08:35 น. , อ่าน 53  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย