เกษตรเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์ลำไยคุณภาพเชียงใหม่..//

  
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ลำไยของจังหวัดเชียงใหม่ หลังลำไยในฤดูกาลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาด ..//
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และเกษตรอำเภอ ติดตามสถานการณ์การผลิตลำไยในฤดูกาล ที่ได้เริ่มทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่ในช่วงเดือนกรกฎาคม เป็นต้นมา โดยในปีนี้ คาดการณ์ว่าผลผลิตลำไยจะออกสู่ตลาดประมาณ 137,219 ตัน ซึ่งขณะนี้ ผลผลิตได้ออกสู่ตลาดแล้ว กว่า 42,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 40 และผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนสิงหาคม และกันยายน สำหรับราคาในปัจจุบันลำไยรูดร่วง เกรด AA อยู่ที่ 24 บาทต่อกิโลกรัม เกรด A ราคา 13 บาทต่อกิโลกรัม และเกรด B ราคา 5 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ลำไยสดช่อ เกรด AA ราคา 31 บาทต่อกิโลกรัม เกรด A ราคา 27 บาทต่อกิโลกรัม และเกรด B ราคา 16 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ ปริมาณลำไยรูดร่วงที่เกษตรกรนำไปขาย ณ จุดรับซื้อ ผ่านเครื่องร่อน ส่วนใหญ่เป็นลำไยเกรดAA ร้อยละ 40 รองลงมาคือลำไยเกรด A เกรด B และเกรด C ตามลำดับ เนื่องจากช่วงนี้ ลำไยเริ่มแก่เต็มที่ ทำให้มีลำไย เกรด AAและA เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ได้มีการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เชื่อมโยงตลาดล่วงหน้าของเกษตรแปลงใหญ่ลำไย กับห้างสรรพสินค้าค้าปลีกขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการ ซึ่งขณะนี้มีการสั่งซื้อผลผลิตเข้ามาเป็นจำนวนมาก รวมทั้งได้ประสานจุดจำหน่ายลำไย เป็นของฝาก ตามสถานที่จำหน่ายของฝาก พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้ประกอบการโรงแรมจังหวัดเชียงใหม่ นำลำไยเป็นส่วนประกอบของเมนูอาหารคาว และหวาน อีกด้วย
 
1 สิงหาคม 2561 , 10:41 น. , อ่าน 55  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด