จัดหางานเชียงใหม่ เตือนแรงงานต่างด้าว หากต้องการทำงานในประเทศไทยต้องเข้ามาในรูปแบบ MOU เท่านั้น

  
    จัดหางานเชียงใหม่ เตือนแรงงานต่างด้าว ระวังตกเป็นเหยื่อผู้แอบอ้าง หลอกว่าสามารถดำเนินการยื่นตรวจลงตราวีซ่าและขออนุญาตทำงานได้ ย้ำหากต้องการทำงานในประเทศไทยต้องเข้ามาในรูปแบบ MOU เท่านั้น
นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจาก ผู้รับบริการทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวว่า มีบุคคลแอบอ้างสามารถช่วยดำเนินการ ตรวจลงตราวีซ่า ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าว ที่ไม่สามารถดำเนินการ ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่ (OSS) ได้ทันตามกำหนดเวลา ขอแจ้งเตือนแรงงานต่างด้าว นายจ้าง สถานประกอบการ อย่าได้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อผู้แอบอ้างดังกล่าว เพราะจะทำให้เสียเงินเป็นจำนวนมากและเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวติดตามข่าวสารจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามข้อมูลที่ถูกต้องจาก งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย โทร. 0-5311-2911-4 หรือ Line ID : @doecmi
ทั้งนี้ กระบวนการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ได้สิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ขณะนี้ ไม่มีการขึ้นทะเบียนใหม่ หรือประกาศให้แรงงานต่างด้าวที่ดำเนินการไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดมาต่อ Visa หรือขออนุญาตทำงานได้อีก และขอแจ้งเตือนไปยังนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ขอให้หยุดการจ้างและให้แรงงานต่างด้าวกลับประเทศต้นทาง หากต้องการทำงานต้องกลับประเทศต้นทางและเข้ามาในรูปแบบ MOU รวมทั้ง หากมีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องแล้ว ต้องทำงานตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 
1 สิงหาคม 2561 , 15:51 น. , อ่าน 61  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย