จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  
    อุทยานแห่งชาติศรีลานนาและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ร่วมกับอำเภอพร้าว และเครือข่ายภาคประชาชน จัดโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561
นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วย นายภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา กลุ่มคนพร้าวรักษ์ป่า ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพร้าว และประชาชนในพื้นที่อำเภอพร้าวและอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 1000 คน ร่วมกันปลูกป่าตามโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน จำนวน 5,989 ต้น โดยพันธุ์ไม้ที่ใช้ปลูกเป็นไม้มงคล คือ ต้นราชพฤกษ์ อินทนิล เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ในบริเวณพื้นที่ริมข้างทางของหมวดทางหลวงพร้าว แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 กรมทางหลวง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว สิ้นสุดในเขตพื้นที่ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 22 กิโลเมตร ซึ่งทำการปลูกในอำเภอพร้าว 6 กิโลเมตร และเขตอำเภอเชียงดาว 16 กิโลเมตร พร้อมกันนี้ ได้ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลานิล และปลาท้องถิ่น จำนวน 20,000 ตัว ลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่วะ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
สำหรับโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการในระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากยิ่งขึ้น เป็นการบรรเทาปัญหาอุทกภัยน้ำป่าและดินโคลนถล่มที่เกิดขึ้นเป็นประจำในฤดูฝนหลังจากที่ประชาชนได้มีการบุกรุกแผ้วถางป่า ซึ่งระยะแรกได้ดำเนินโครงการในพื้นที่บริเวณริมสองข้างจากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริดอยม่อนล้าน ระหว่างตำบลป่าไหน่ ถึง ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกต้นไม้จำนวน 21,986 ต้น ระยะทาง 52 กิโลเมตร
 
5 สิงหาคม 2561 , 19:46 น. , อ่าน 116  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย