ชลประทานเชียงใหม่ ยืนยัน เขื่อนใหญ่ทั้ง 2 แห่ง พร้อมรองรับน้ำในช่วงฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่

  
    ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ยืนยัน 2 เขื่อนใหญ่ในพื้นที่ พร้อมรองรับน้ำฝน ได้อีกกว่าร้อยละ 50 ภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศจะมีฝนตกอย่างเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือ
นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2561 จะมีอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ จะส่งผลให้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ และมีปริมาณฝนมากกว่าในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา
ในการนี้ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสำรวจเขื่อนใหญ่ทั้ง 2 แห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเตรียมพร้อมอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และขนาดเล็ก ให้สามารถรองรับน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ สำหรับเขื่อนแม่กวงอุดมธาราขณะนี้มีปริมาณน้ำอยู่เพียงร้อยละ 30 ของความจุอ่าง ด้านเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำในเขื่อนร้อยละ 48 ของความจุดอ่าง ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้ดำเนินการพร่องน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลวันละประมาณ 4 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อเตรียมการรองรับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่อ่างเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้ โดยจะดำเนินการพร่องน้ำไปจนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ส่งผลให้เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลจะมีปริมาณน้ำอยู่เพียง 113 ลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ 42 ของความจุอ่าง ซึ่งจะทำให้เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลสามรถรองรับน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 50 ของความจุอ่าง
ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า เขื่อนใหญ่ทั้ง 2 แห่ง อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้น โดยตัวเขื่อนมีความมั่นคง ปลอดภัย 100%
 
5 สิงหาคม 2561 , 19:53 น. , อ่าน 55  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย