เชียงใหม่ประชุมเตรียมพร้อมก่อนการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ปี 2561..//

  
    ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ระดมผู้เกี่ยวข้องด้านกาแฟประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ปี 2561 หรือ ACID 2018 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายน นี้ ..// ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนปี 2561 ให้แก่เกษตรกร โรงคั่ว บาริสต้า ผู้ประกอบการร้านกาแฟ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 200 คน เพื่อสร้างภาพลักษณ์และสร้างการรับรู้เพื่อมุ่งสู่เชียงใหม่เมืองกาแฟ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับเกษตรกรเจ้าของเมล็ดกาแฟที่ได้คะแนนสูงสุด ในโครงการสร้างการรับรู้คุณภาพเมล็ดกาแฟจำนวน 10 ตัวอย่าง โดยได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟนำผลผลิตมาทดสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผลปรากฏว่า เมล็ดกาแฟที่ได้คะแนนสูงสุด คือเมล็ดกาแฟจากบ้านขุนช่างเคี่ยน อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งยังจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “วิถีชีวิต วิถีกาแฟเชียงใหม่” จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมกาแฟภาคเหนือ และหัวข้อ “จุดเด่นจุดด้อยของเมล็ดกาแฟเชียงใหม่ และแนวโน้มสู่ตลาดโลก” โดยตัวแทนคณะกรรมการโครงการสร้างการรับรู้คุณภาพเมล็ดกาแฟ ได้วิเคราะห์ถึงจุดเด่นจุดด้อยของกาแฟที่ได้คะแนนสูงสุด รวมถึงภาพรวมของกาแฟทั้ง 72 ตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ หลังจากผ่านการทดสอบคุณภาพ พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาให้ก้าวไกลไปถึงตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนปี 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือ ACID 2018 ในช่วงวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเน้นสนับสนุนการขับเคลื่อนกาแฟในภูมิภาคอาเซียนให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นผู้ผลิตและผู้ค้ากาแฟคุณภาพสูงชั้นแนวหน้าในเวทีโลก สร้างความเข้าใจในการพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสในการทำธุรกิจกาแฟภายใต้บริบทของความยั่งยืนในอาเซียนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกาแฟทุกภาคส่วนต่อไป
 
7 สิงหาคม 2561 , 15:32 น. , อ่าน 56  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด