ป.ป.ส. ภาค 5 เชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการสร้างการรับรู้ สร้างสุขภาพปลอดภัยยาเสพติด

  
    ป.ป.ส. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสร้างการรับรู้ สร้างสุขภาพปลอดภัยยาเสพติด เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
นายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 หรือ ป.ป.ส. ภาค 5 เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ส. และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดโครงการสร้างการรับรู้ สร้างสุขภาพ ปลอดภัยยาเสพติด ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ผ่านสื่อความรู้ ชุดนิทรรศการยาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ และสร้างแรงจูงใจให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปหันมาทำกิจกรรม การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย พร้อมทั้งใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อในการสร้างแรงจูงใจ และการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมชม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการยาเสพติด เกมส์การศึกษาและรับของที่ระลึกจากศิลปินดาราชื่อดัง ที่มาร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้ เสริมสุขภาพ ปลอดภัยยาเสพติด ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ อาคารพละศึกษา (ใกล้สนามกีฬากลาง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในช่วงเวลา 13.00 – 18.00 น. ร่วมชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอลรวมพลังต้านยาเสพติด ระหว่างทีมศิลปินดารา กับ ทีม VIP จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมชมการแสดงจากศิลปินดารา ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
9 สิงหาคม 2561 , 20:18 น. , อ่าน 58  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย