จังหวัดสกลนคร จัดงาน “สกลละไม”และ งาน “สินค้าเด่นกลุ่มสนุกสู่ล้านนา”

  
    จังหวัดสกลนครจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง 3 ธรรม “สกลละไม”และ งาน “สินค้าเด่นกลุ่มสนุกสู่ล้านนา” ที่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมืองชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง 3 ธรรม ภายใต้ชื่องาน “สกลละไม” จัดโดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร ที่ บริเวณ ลานน้ำพุโขลงช้าง ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ภายในงานมีการออกบูธส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง 3 ธรรม คือ ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี มีสถานที่ท่องเที่ยว วัด และโบราณสถานที่เก่าแก่ เป็นที่เคารพนับถือ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่น่าสนใจอีกมากมาย รวมไปถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีของชาวจังหวัดสกลนคร ในระว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม พ.ศ.2561
ต่อจากนั้น ที่ บริเวณชั้น G อควาเรียม ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมเปิดงาน “สินค้าเด่นกลุ่มสนุกสู่ล้านนา” ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วยจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การเดินแบบแฟชั่นโชว์ “มนต์เสน่ห์ผ้าครามสกลนคร” และการจำหน่ายสินค้าดีสินค้าเด่นของจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร
 
9 สิงหาคม 2561 , 22:14 น. , อ่าน 54  

 ข่าวโดย   บรรหาร สุยะ