องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “คืนปรงนาสู่ถิ่น ตามพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  
    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และ อุทยานแห่งชาติแม่วาง ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “คืนปรงนาสู่ถิ่น ตามพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
ที่อุทยานแห่งชาติแม่วาง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “คืนปรงนาสู่ถิ่น ตามพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรพันธุ์พืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์คืนสู่ถิ่นอย่างยั่งยืน โดยได้ร่วมกันปลูกต้นปรงนาจำนวน 200 ต้น ซึ่งต้นปรงนาที่นำมาปลูก เป็นผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยและเพาะขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ปรงนา ที่มาจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วาง
ทั้งนี้ ปรง เป็นพืชโบราณมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศไทย 11 ชนิด และถูกจัดให้เป็นพืชที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เพราะได้รับความนิยมในการนำมาใช้ปลูกตกแต่งสถานที่ จึงมีการขุดล้อมออกมาทำการค้าเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ปรงเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตช้าตามธรรมชาติ จึงเป็นที่น่าวิตกว่า ปรงหลายชนิดกำลังจะสูญพันธุ์ไป
 
10 สิงหาคม 2561 , 18:24 น. , อ่าน 54  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย