องค์การซีด้า จากสวีเดน สนับสนุนงบประมาณ 53 ล้านบาทแก่เทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อจัดการน้ำเสียในชุมชนอย่างยั่งยืน

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การ SIDA และกรมควบคุมมลพิษ ร่วมแถลงข่าวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการจัดการน้ำเสียในประเทศไทย ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี โครงการดังกล่าวเป็นโครงการความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลสวีเดนผ่านทางองค์การ ซีด้า เพื่อสนับสนุนโครงการเพิ่มความสามารถในการจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืนสำหรับเทศบาลและชุมชนขนาดเล็กริมแม่น้ำในประเทศไทย ดำเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษรวมกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการจัดการน้ำเสียในเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยรัฐบาลสวีเดนสนับสนุนงบประมาณ 53 ล้านบาท โดยมีบริษัท คาร์โบร อินเตอร์เนชั่นแนล เอ/บี จากสวีเดนเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค เพื่อให้การฟื้นฟู บำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน จัดรูปแบบอย่างเหมาะสม โดยประชาชนมีส่วนร่วมทุกกระบวนการโดยเฉพาะเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ควรเข้าไปแก้ไขอย่างเร่งด่วน นายโอเก้ นิลสัน ผู้แทนจากองค์การซีด้า กล่าวว่าปัจจุบันปัญหาสุขาภิบาลและการจัดการน้ำนั้นเป็นสิ่งที่ซีด้าให้ความสำคัญมาก ทั้งนี้จากสถิติพบว่าประชากรบนโลกนี้กว่า 200 ล้านคนยังขาดการจัดการสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ ทำให้รัฐบาลในประเทศที่พัฒนาแล้วเกิดความตระหนักและให้การสนับสนุน ขณะที่พบว่าประชากรโลกเพิ่มขึ้นในอัตราทวีคูณและทำให้การจัดการสุขาภิบาลเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง สำหรับโครงการต่าง ๆ ที่จะมีขึ้นภายใต้งบประมาณดังกล่าวประกอบด้วยโครงการของ กรมควบคุมมลพิษประมาณ 18 ล้านบาท และโครงการของเทศบาลนครเชียงใหม่ประมาณ 35 ล้านบาท ซึ่งจะนำผลการดำเนินการไปขยายในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลทั้งหมดได้ในอนาคต
 
, อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่