การเตรียมการงานพืชสวนโลกที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วเสร็จแล้วกว่าร้อยละ 40 และคาดว่าทุกอย่างจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนตุลาคม 2549

  
     สำนักงานพืชสวนโลกแถลงข่าวความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเทิดพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ณ บริเวณที่ตั้งโครงการพื้นที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่เนื้อที่กว่า 470 ไร่ ติดกับสถานที่ก่อสร้างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีบริษัท ช.การช่าง จำกัด มหาชนเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างและปรับสถานที่แล้วเสร็จกว่าร้อยละ 40 คาดว่าทุกอย่างจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2549 อย่างแน่นอน ภายใต้งบประมาณก่อสร้าง 1,500 ล้านบาท เบื้องต้นได้ก่อสร้างหอคำหลวงกลางพื้นที่จัดงานด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์บนเนินดิน โดยชั้นบนของอาคารจะเป็นหอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายในงานมีการจัดแสดงจิตกรรมฝาผนังแบบล้านนาบอกเล่าพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาด้านต่าง ๆ กลางโถงกำหนดให้สร้างต้นโพธิ์ทองเพื่อแสดงพระบารมีแผ่ปกให้ความร่มเย็นแก่พสกนิกรชาวไทยส่วนชั้นล่างของอาคารจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการส่วนพระองค์ต่าง ๆ ขณะนี้อาคารดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างกว่าร้อยละ 40 แล้ว งานมหกรรมพืชสวนโลกเป็นงานระดับ A 1 ของโลก จัดได้ 10 ปีต่อหนึ่งครั้ง สำหรับที่เชียงใหม่ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึง 31 มกราคม 2550 โดยมีส่วนจัดแสดงแยกเป็นนิทรรศการในอาคารและการประกวด นิทรรศการของประเทศไทย หอคำหลวง นิทรรศการพืชสวนนานาชาติ และสวนเทิดพระเกียรติประเภทองค์กร โดยมีดอกราชพฤกษ์เป็นสัญลักษณ์ของงาน
 
, อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่