ปปส.ภาค 5 จัดวิ่งมินิมาราธอน Run Againt Drugs ประจำปี 2561

  
    สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 จัดวิ่งมินิมาราธอน Run Againt Drugs ประจำปี 2561 รณรงค์การเล่นกีฬาให้ห่างไกลยาเสพติด นำรายได้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านยาเสพติด
ที่บริเวณลานด้านหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานเปิด กิจกรรม ปปส.ภาค 5 วิ่งมินิมาราธอน Run Againt Drugs ประจำปี 2561 โดยมีนักวิ่งทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 3,000 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนสนใจการเล่นกีฬาเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยเฉพาะเยาวชนให้หันมาสนใจกีฬา และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมกันนี้ จะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านยาเสพติด
ทั้งนี้ การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ มินิมาราธอน ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร และฟันรัน ระยะทาง 6 เมตร บนเส้นทางธรรมชาติที่สวยงาม ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย เหมาะแก่การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และห่างไกลจากยาเสพติด
 
30 กันยายน 2561 , 16:49 น. , อ่าน 65  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย