มช. เตรียมจัดงาน Medical Book Day ครั้งที่ ระหว่างวันที่ 6 -12 ตุลาคม 2561 นี้

  
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมงาน Medical Book Day ครั้งที่ 14 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการอ่านและการใช้ห้องสมุด
ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ เตรียมจัดงาน Medical Book Day ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 6 -12 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริการอ่าน และส่งเสริมบริการวิชาการแก่คณาจารย์ แพทย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ภายในงาน พบกับหนังสือตำราทางการแพทย์ หนังสือทั่วไป สื่อเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ที่ทันสมัย ในราคาพิเศษ จากสำนักพิมพ์ชั้นนำและผู้จัดจำหน่ายที่มีชื่อเสียง ของขวัญของที่ระลึก และการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย โดยวิทยากรชื่อดังและมากประสบการณ์ทางด้านการแพทย์และด้านอื่นๆที่น่าสนใจ
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าร่วมงาน Medical Book Day ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 -19.00 น. ณ บริเวณชั้น 2 และทางเชื่อมอาคาร Sky walk อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางwww.med.cmu.ac.th/library/bookdays
 
3 ตุลาคม 2561 , 14:26 น. , อ่าน 69  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม