ไลออนส์เชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันไลออนส์สากลบริการ ประจำปี 2561

  
    สโมสรไลออนส์จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันไลออนส์สากลบริการ ประจำปี 2561 และครบ 60 ปี ไลออนส์ประเทศไทย เพื่ออช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าภาคีนัย ณ เชียงใหม่ นายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่ภูพิงค์ ประธานการจัดงาน เปิดเผยว่า ในปี 2561 นี้ ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ไลออนส์ประเทศไทย สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ ทั้ง 19 สโมสร จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันไลออนส์สากลบริการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งโครงการวันไลออนส์สากลบริการ ประจำปี 2561 จะจัดกิจกรรมขึ้นในวันเสาร์ ที่ 6 ตุลาคม 2561 จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยการมอบทุนการศึกษา มอบโล่ขอบคุณ มอบรถจักรยานแก่นักเรียน และมอบถุงยังชีพสิ่งของ อีกทั้งยังมีบูทกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ บริการตรวจสุขภาพ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง แจกแว่นสายตา แจกกล้าพันธุ์ไม้ สาธิตการทอผ้า สอนวิธีการทำโคม บริการตัดผมฟรี และซุ้มร้านอาหารต่างๆ
สโมสรไลออนส์สากล เป็นองค์กรการกุศล มีสมาชิกทั่วโลกกว่า 1,400,000 กว่าคน ใน 209 ประเทศ ที่ทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส โดยไม่หวังผลตอบแทน โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 1917 มี เมลวิน โจนส์ นักธุรกิจประกันภัยชาวสหรัฐอเมริกา เป็นนายกสโมสรไลออนส์สากลคนแรก ภายใต้อุดมการณ์ไลออนส์ที่ว่า “We Serve” ซึ่งมีความหมายว่า “เราพร้อมบริการ” และสมาคมไลออนส์จึงได้ถือเอาวันที่ 8 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันไลออนส์สากล
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมวันไลออนส์สากลบริการ ประจำปี 2561 ได้ในวันเสาร์ ที่ 6 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 13.00 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
4 ตุลาคม 2561 , 15:43 น. , อ่าน 66  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม