สสจ.เชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมหมอชวนวิ่งจังหวัดเชียงใหม่

  
    สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมหมอชวนวิ่ง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย
นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 50 ปี แพทยสภา มีมติจัดโครงการหมอชวนวิ่งทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย
โครงการหมอชวนวิ่ง เป็นโครงการที่บุคลาการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันวิ่งเพื่อสุขภาพ โดยวิ่งผลัดกันเป็นระยะทางจากจังหวัดหนึ่ง และส่งต่อไปยังจังหวัดต่อไป จนถึงกระทรวงสาธารณสุข ในกำหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ จะมีการร่วมวิ่งกับนักวิ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเปิดพิธีต้อนรับคฑาและนักวิ่งจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง ได้ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. บริเวณสนามกีฬาเชียงใหม่ 700 ปี ระยะทางการวิ่ง 5 กิโลเมตร ก่อนที่จะมีการปล่อยตัวนักกีฬาหมอชวนวิ่ง ในวันที่ 11 พ.ย. 2561 เพื่อส่งต่อคฑาไปยังจังหวัดลำพูนต่อไป
 
4 ตุลาคม 2561 , 15:47 น. , อ่าน 64  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม