มช. ร่วมกับสถาบันโรคติดต่อแห่งประเทศญี่ปุ่น เปิดบริการตรวจประเมินภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า

  
    คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันโรคติดต่อแห่งประเทศญี่ปุ่น เปิดบริการตรวจประเมินภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อต่อยอดงานวิจัย
ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และมีความเสี่ยงสูงที่สุนัขหรือแมวจะติดโรคนี้ มากกว่าร้อยละ 95 ของโรคพิษสุนัขบ้า เกิดจากการถูกสุนัขที่ติดเชื้อกัด ในช่วงที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้แล้ว จำนวน 13 ราย ซึ่งหากผู้ป่วยแสดงอาการแล้วจะเสียชีวิตทุกราย แม้ว่าจะยังไม่มีวิธีรักษาโรคได้ แต่สามารถป้องกันด้วยฉีดวัคซีน พื้นที่ชนบทและเขตเมืองทั่วประเทศให้ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยฉีดวัคซีนในสัตว์ต่างๆ
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้านอกจากการฉีดให้สัตว์แล้ว มักจะฉีดกับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับเชื้อ โดยการฉีดวัคซีนจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ ฉีดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และฉีดหลังจากถูกสัตว์กัด เพื่อป้องกันติดเชื้อไวรัสจากสัตว์สู่คน ติดต่อสู่คนผ่านการสัมผัสน้ำลาย ผ่านบาดแผล ผู้ที่อยู่ในความเสี่ยงส่วนใหญ่จึงป้องกันโดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าวัคซีนที่ฉีดไปแล้วได้ผลหรือไม่ หรือสามารถมีภูมิคุ้มกันได้นานเท่าไหร่
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับล้านนาด็อกเวลแฟร์ และห้องปฏิบัติการโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน สถาบันโรคติดต่อแห่งประเทศญี่ปุ่น เปิดบริการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในคนจากการตรวจเลือด ด้วยวิธีซีอีไลซ่าที่ได้พัฒนาโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีราคาต่ำกว่า วิธีมาตรฐานแรฟฟิท 3 - 5 เท่า เนื่องจากวิธีซีอีไลซ่า ใช้เวลาในการทำไม่เกิน 6 ชม. ก็สามารถบอกผลได้ โดยไม่ต้องใช้เซลล์ที่มีชีวิตของไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า และสามารถทำได้ในห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้รับ และหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนบ่อยเกินความจำเป็น
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถ รับบริการตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน ได้ในราคารายละ 1,500 บาท ที่ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30 - 20.00 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07.30 - 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร. 0-5393-6027
 
5 ตุลาคม 2561 , 15:50 น. , อ่าน 61  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม