ห้วยตึงเฒ่า เชิญชวนร่วมประกวดสร้างหุ่นฟาง ชิงเงินรางวัลรวมกว่าหนึ่งแสนบาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 พ.ย. นี้

  
    ห้วยตึงเฒ่า เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมประกวดสร้างหุ่นฟาง ในหัวข้อ สัตว์ป่าภายใต้พระบารมีพ่อ น้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปรับใช้ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 พ.ย. นี้ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท
พันเอกสุปกรณ์ เรือนสติ ผู้จัดการสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมประกวดสร้างหุ่นฟาง ในหัวข้อ สัตว์ป่าภายใต้พระบารมีพ่อ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โดยรับสมัครเพียง 9 ทีม ๆ ละ 6 คน เท่านั้น เริ่มการประกวดระหว่างวันที่ 2 – 9 ธันวาคม 2561 สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะร่วมประกวด ต้องเป็นประชาชนชาวไทย ที่เข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และมีอายุไม่เกิน 29 ปี ผลงานที่สร้างขึ้นต้องไม่ลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใด ต้องใช้วัสดุฟางและวัสดุจากธรรมชาติ ขนาดของผลงาน กว้าง X ยาว X สูง รวมกันไม่น้อยกว่า 9 เมตร เช่น 2 x 3 x 4 เมตร จะต้องสร้างสรรค์ผลงานในพื้นที่ที่กำหนดให้เท่านั้น ต้องสร้างสรรค์ผลงานตามหัวข้อที่กำหนดให้ และผลงานต้องมีความแข็งแรง มั่นคง เหมาะกับการติดตั้งกลางแจ้ง
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท, รางวัลดีเด่น จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท โดยจะมีการตัดสินและประกาศผลในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 และมอบรางวัลในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริห้วยตึงเฒ่า โทร. 0-5312-1119 หรือ www.huaytuengthao.com
 
5 ตุลาคม 2561 , 17:00 น. , อ่าน 70  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย