เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เลือกซื้อสินค้าในงาน หอการค้าแฟร์ ..//

  
    บรรยากาศภายในงานหอการค้าแฟร์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าเลือกชม เลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคัก กระจายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในภาคเหนือ ..// บรรยากาศที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน หอการค้าแฟร์ จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าร่วมชมเลือกซื้อสินค้ากันเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก เป็นการรวมตัวของบริษัทชั้นนำ บริษัท SME จากทั่วประเทศ รวมทั้งบริษัทท้องถิ่น มากกว่า 400 บริษัท นำสินค้ามาจำหน่ายทั้งของใช้ภายในบ้าน ของประดับตกแต่ง เสื้อผ้า อาหาร รวมทั้งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าและบริการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ งานดังกล่าว จะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดี ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค ส่งเสริมให้เกิดการบริโภคและการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง คาดว่าจะมีรายได้หมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท
 
6 ตุลาคม 2561 , 13:05 น. , อ่าน 62  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด