นักท่องเที่ยวชาวจีน ทยอยเดินทางกลับหลังสิ้นสุดเทศกาล Golden Week..//

  
    นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ทยอยเดินทางกลับ หลังสิ้นสุดช่วงวันหยุดประจำปีในโอกาสวันชาติของจีน..// นาวาอากาศตรีมณธนิก รักงาม ที่ปรึกษา 10 รักษาการ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดประจำชาติของจีนในปีนี้ มีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำนวนมาก โดยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.14 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2561 มีสายการบินเพิ่มเที่ยวบินจากปกติ เส้นทาง กวางโจว-เชียงใหม่-กวางโจว จำนวน 10 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำ เส้นทาง เวิ่นโจว-เชียงใหม่ จำนวน 1 เที่ยวบิน ซึ่งท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเต็มอัตรากำลัง ทั้งเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวก ให้การช่วยเหลือ และคอยให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการท่องเที่ยวที่จำเป็นและสำคัญ แก่นักท่องเที่ยวทุกคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน เพื่อป้องกันและลดปัญหาต่างๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยว
 
6 ตุลาคม 2561 , 14:52 น. , อ่าน 64  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด