ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดหมายลักษณะอากาศเดือนตุลาคม 2561..//

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เผยช่วงครึ่งเดือนแรกของตุลาคม 2561 ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวน จากนั้นอากาศจะเริ่มเย็นลง..// นายเมธี มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว ช่วงครึ่งแรกของเดือน จะมีลักษณะอากาศแปรปรวน โดยเฉพาะทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ และอากาศเริ่มเย็นลงเป็นระยะ ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ คาดว่าภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติในคาบ 30 ปี ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ สำหรับภาคเหนือในช่วงต้นเดือนและกลางเดือนตุลาคม จะมีฝน/ ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ หลังจากนั้นในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป จะมีปริมาณและการกระจายของฝนลดลง กับมีอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้า อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก เคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้และมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
 
7 ตุลาคม 2561 , 13:31 น. , อ่าน 63  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด