พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาวัตถุดิบ ในช่วงเทศกาลกินเจ

  
    พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้า วัตถุดิบ ป้องปรามผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจ
นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจ ตรวจสอบราคาวัตถุดิบ และสินค้าต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการประกอบอาหารในช่วงเทศกาลกินเจ ระหว่างวันที่ 9 – 17 ตุลาคม 2561 เป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการ ร้านค้าต่าง ๆ ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า และวัตถุดิบ รวมถึงปรับราคาค่าอาหารปรุงสำเร็จ ประเภทอาหารเจ
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและวัตถุดิบที่ตลาดสด และห้างสรรพสินค้าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า วัตถุดิบต่าง ๆ อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ ผักสด และผลไม้ ในภาพรวมมีราคาที่ทรงตัว ยกเว้น คื่นฉ่ายที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 5 – 10 บาท / กก. โดยจำหน่ายในราคา 90 บาท / กก. จากเดิมราคา 80 – 85 บาท / กก., วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารเจ มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และผู้ประกอบการ ร้านค้า ส่วนใหญ่มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า และบางส่วนมีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าแต่ยังไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า ตรวจสอบราคาและปิดป้ายแสดงราคาทุกครั้งก่อนจำหน่าย สำหรับปริมาณการจำหน่ายในภาพรวมใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจุบันวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารเจ และอาหารเจปรุงสำเร็จ มีการวางจำหน่ายตามแหล่งการค้า ร้านสะดวกซื้อ และห้างสรรพสินค้าทั่วไป ประกอบกับผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้ออาหารเจปรุงสำเร็จ ซึ่งสะดวกในการเลือกซื้อตามความต้องการของผู้บริโภค
ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้ผู้ประกอบการ ร้านค้าต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ฉวยโอกาสในการขึ้นราคาสินค้า ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค และสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจการค้าอีกด้วย
 
9 ตุลาคม 2561 , 18:07 น. , อ่าน 69  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย