มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาข้าวก่ำล้านนาสายพันธุ์ใหม่ นวัตกรรมข้าวไทยยุค 4.0

  
    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผย นักวิจัย มช. ร่วมกันพัฒนาข้าวก่ำล้านนาสายพันธุ์ใหม่ “ก่ำหอม มช.” คุณสมบัติพิเศษเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในการป้องกันโรคหัวใจ ลดคอเรสเตอรอล ลดน้ำตาลในเลือด นวัตกรรมข้าวไทยยุค 4.0
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะวิจัยจากสาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการพัฒนาข้าวก่ำล้านนาสายพันธุ์ใหม่ ด้วยการทดลองปรับปรุงพันธุ์โดยใช้วิธีคัดเลือกพันธุ์แท้แบบ Pure Line Selection จนได้ข้าวก่ำสายพันธุ์ใหม่ในชื่อว่า “ก่ำหอม มช.” เป็นข้าวก่ำที่มีกลิ่นหอม มีปริมาณธาตุเหล็ก สังกะสี และแอนโทไซยานินสูง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในการป้องกันโรคหัวใจ ลดคอเรสเตอรอล ลดน้ำตาลในเลือด ยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งกระเพาะ ยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร และยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือด โดยเป็นผลงานการวิจัยของ รองศาสตราจารย์.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย และคณะ ซึ่งยังคงแผนการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปเพื่อให้ได้ข้าวก่ำคุณภาพสูง ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และคาดว่าจะพร้อมออกสู่ตลาดได้ในอีก 2 - 3 ปี ข้างหน้า
นอกจากนี้ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์ และ รองศาสตราจารย์.ดร.ดำเนิน กาละดี ได้ร่วมกันพัฒนาข้าวอีกสายพันธุ์หนึ่ง ชื่อว่า “ก่ำเจ้า มช.107” โดยนำข้าวก่ำสายพันธุ์ “ก่ำดอยสะเก็ด” (พันธุ์พ่อ) มาผสมกับข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 (พันธุ์แม่) ใช้วิธีการปลูกคัดเลือกข้าวลูกผสมแบบสืบตระกูล (Pedigree Method of Selection) ควบคู่กับการตรวจสอบความหอม การประเมินความสามารถในการปรับตัวและเสถียรภาพจนเกิดเป็นข้าวเจ้าก่ำสายพันธุ์ดี ที่สามารถปลูกในเชิงเกษตรกรรมได้ โดยมีลำต้นสูงประมาณ 143 เซนติเมตร แต่ให้ผลผลิตมากถึง 680 กิโลกรัม / ไร่ (โดยประมาณ) ซึ่งมีลักษณะเด่น โดยมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีม่วงดำสนิท ไม่มีสีอื่นปน และเมื่อหุงสุกหรือเย็นแล้วเม็ดข้าวก็ยังคงมีลักษณะนุ่ม โดยข้าวสายพันธุ์ดังกล่าว ได้จดทะเบียนขึ้นเป็นพันธุ์พืชใหม่เมื่อปลายปี 2560 ที่ผ่านมา และพร้อมออกสู่ตลาดแล้ว
 
9 ตุลาคม 2561 , 18:08 น. , อ่าน 62  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย