จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตือน คนไทยปลอมวีซ่าลักลอบทำงานในประเทศจีน เสี่ยงโทษสูงสุด ถูกเนรเทศ

  
    จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตือน หญิงไทยปลอมวีซ่าลักลอบทำงานในประเทศจีน เสี่ยงรับโทษตามกฎหมายสูงสุด ถูกเนรเทศ หากตรวจพบ
นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้รับแจ้ง จากกระทรวงการต่างประเทศว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน แจ้งว่า มีหญิงไทย จำนวน 2 ราย เดินทางเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี 2560 โดยวีซ่าประเภทท่องเที่ยว เพื่อไปทำงานเป็นพนักงานนวดสปาของสถานเสริมความงามในกรุงปักกิ่ง และนายจ้างเป็นผู้ดำเนินการยื่นขอการตรวจลงตราประเภททำงาน 1 ปีให้ด้วย แต่เมื่อจะเดินทางกลับประเทศไทย ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของจีนกักตัว เนื่องจากพบว่า มีการตรวจลงตราประเภททำงานที่เป็นของปลอม โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำบุคคลทั้งสองไปยังสถานกักกันกรุงปักกิ่ง เพื่อกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน และได้ส่งตัวบุคคลทั้งสองกลับประเทศไทย โดยบุคคลทั้งสองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยด้วยตนเองทั้งหมด ตามกฎหมายคนเข้า - ออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Entry and Exit Law of People’s Republic of China) ชาวต่างชาติที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและอยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายจะได้รับการตักเตือน และอาจถูกปรับวันละ 500 หยวน หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 หยวน และอาจถูกกักบริเวณ 5-15 วัน โดยโทษสูงสุด คือ ถูกเนรเทศ และจะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้อีกเป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ถูกเนรเทศ
ทั้งนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอแจ้งให้คนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องยื่นขอวีซ่าประเภททำงานกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โดยต้องมีจดหมายเชิญจากรัฐบาลจีนและหนังสืออนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งกระทรวงแรงงานแห่งประเทศจีนเป็นผู้ออกให้ประกอบการยื่นขอวีซ่าด้วย เพื่อให้ได้รับวีซ่าประเภททำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และขอให้ตรวจสอบประวัตินายจ้างว่าเป็นสถานประกอบการที่น่าเชื่อถือก่อนตัดสินใจเดินทางไปทำงาน และอย่าหลงเชื่อนายหน้า คนรู้จัก หรือสื่อ Social Media ที่ชักชวนว่าค่าตอบแทนดี หากมีข้อสงสัยหรือต้องการขอคำแนะนำปรึกษา สามารถติดต่อได้ที่ งานจัดหางานต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย(ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ถนนเลียบคลองชลประทาน) หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2911-14 ต่อ 20 ทุกวันเวลาราชการ
 
9 ตุลาคม 2561 , 18:10 น. , อ่าน 57  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย