ผู้ตรวจการแผ่นดินไทย – อินโดฯ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หารือแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

  
    ผู้ตรวจการแผ่นดินไทย – อินโดนีเชีย ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เร่งหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า มุ่งพัฒนาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นำโดยศาสตราจารย์ แอมซูเลียน ริไฟ (Professor Amzulian Rifai) ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเข้าร่วมหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสองประเทศ มุ่งพัฒนาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ เปิดเผยว่า ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนาน เกิดฝุ่นควันกระจายเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ สุขภาพอนามัย และการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างต่อเนื่องและจริงจังมาตั้งแต่ปี 2560 ทำให้ปัญหาและผลกระทบจากหมอกควันคลี่คลายและลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งจำนวนพื้นที่เผาไหม้และคุณภาพอากาศ ซึ่งการพบปะหารือกันในครั้งนี้ ระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายอินโดนีเซียที่ประสบปัญหาลักษณะคล้ายคลึงกัน ได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปันข้อมูล วิธีการ และประสบการณ์ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า และพัฒนาแนวทาง วิธีปฏิบัติใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป
ทั้งนี้ สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่งที่เกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่าบ่อยครั้ง บางครั้งลุกลามรุนแรงจนส่งผลกระทบไปยังประเทศข้างเคียง
 
11 ตุลาคม 2561 , 16:40 น. , อ่าน 66  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย