ชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมจัดงานปั่นเดินทางไร้มลพิษ พิชิตดอยสุเทพ

  
    ชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานปั่นเดินทางไร้มลพิษ พิชิตดอยสุเทพ ครั้งที่ 22 พร้อมแจ้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ที่อาคารเรียนปริยัติธรรม-บาลี วัดบุพพาราม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญชิน สาวะมูล ประธานชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการและสมาชิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อติดตามความคืบหน้าในด้านต่าง ๆ สำหรับการเตรียมจัดงานปั่นเดินทางไร้มลพิษ พิชิตดอยสุเทพ ครั้งที่ 22 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งชี้แจงกิจกรรมที่ชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ จะเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โครงการปั่นฮอมบุญ “โฮงยาสมเด็จย่า” ปั่นจากข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 สำหรับในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ร่วมงานแห่กฐินทางเรือวัดชัยมงคล วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 งานปั่นเพื่อน้อง มช. และงานปั่นเหมืองง่าไบค์ จังหวัดลำพูน และวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 งานปั่น CM BIKE & RUN 2019
นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติให้ ดร.นิรันดร โพธิกานนท์ อดีตอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอดีตประธานชมรมจักรยานวันอาทิตย์ นำเสนอโครงการเชียงใหม่เมืองจักรยาน เพื่อผลักดันให้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่จัดเส้นทางจักรยานอย่างปลอดภัยอีกด้วย
 
14 ตุลาคม 2561 , 17:40 น. , อ่าน 75  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย