มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมชมนิทรรศการ วันสุขภาพจิตโลก World Mental Health Day

  
    ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมชมนิทรรศการวันสุขภาพจิตโลก World Mental Health Day
ดร.กุลวดี ทองไพบูลย์ ผู้อำนวยการบ้านหลังที่สอง และอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดงานนิทรรศการวันสุขภาพจิตโลก World Mental Health Day ขึ้นในวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.30 น. บริเวณใต้ตึก HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการจัดงานนิทรรศการวันสุขภาพจิตโลกในครั้งนี้ นี้มีแนวคิดเกี่ยวกับเยาวชน และสุขภาพจิตของการเปลี่ยนแปลงโลก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโลกก็รวมถึงเรื่องพฤติกรรมการเข้าถึงสื่ออินเตอร์เน็ตที่มากขึ้นและทั่วถึง ในส่วนของภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ตที่มาในลำดับต้น ๆ คือ cyber bulling ที่มีการโพสภาพ คลิปวีดิโอในสื่ออินเตอร์เน็ตที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถูกกระทำ ในบริบทของมหาวิทยาลัยก็ยังมีการ bullying ในรูปแบบอื่นที่เกิดขึ้นจนเหมือนเป็นเรื่องปกติทั่วไป เช่น การยั่วยุ เหน็บแนม นินทา ใส่ร้ายป้ายสีกัน พฤติกรรมเหล่านี้คือการ bully ในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตหรือก่อให้เกิดโรคทางจิตเวชอื่น ๆ ได้ เช่น โรคซึมเศร้า โรคพานิค ดังนั้นการจัดนิทรรศการในหัวข้อ bullying ก็เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยตระหนัก และรับรู้ถึงผลกระทบ และร่วมรณรงค์ให้เกิดแรงขับเคลื่อนเพื่อหาทางออกของผู้ที่ถูกกระทำ
ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ บอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับ Bully ความหมายและประเภท ตัวอย่างของการ bully แต่ละประเภท Cyber bullying Sexual Harassment วิธีการรับมือกับการถูก Bully ในลักษณะต่าง ๆ บอร์ดรับความคิดเห็นมาตรการป้องกันการ Bully ในมหาวิทยาลัย “คุณอยากให้มหาวิทยาลัยมีวิธีการอย่างไรในการจัดการ/ป้องกันกับการ Bully ที่เกิดขึ้น” จุดทำแบบประเมินความเครียด และแบบประเมินภาวะซึมเศร้า ห้องให้คำปรึกษาเบื้องต้น และกิจกรรมบันเทิงอีกมากมาย
ทั้งนี้ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ และทำความรู้จักกับการ bully ที่เกิดขึ้นในสังคม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook บ้านหลังที่สอง (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) หรือ โทร. 083-585-6046
 
14 ตุลาคม 2561 , 17:42 น. , อ่าน 84  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย