เชียงใหม่ เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกลดการใช้ถุงพลาสติก ..//

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ เร่งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสด ห้างร้าน ในพื้นที่รับผิดชอบ ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ..// เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตลาดสด ตลาดขายอาหารสำเร็จรูป สถานประกอบการ ร้านค้าในย่านพาณิชย์ ในพื้นที่รับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเชิญชวนพ่อค้า แม่ค้า ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ งดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นข้อดี ข้อเสีย และความสำคัญของเรื่องดังกล่าว ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการร้านค้าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก โดยร้านค้าส่วนใหญ่เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร และเปลี่ยนมาใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแทน สำหรับ โครงการ “เชียงใหม่ต้องการคุณ” เป็นโครงการที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้นำนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ และนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ มาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยการรณรงค์ให้ร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบการ เลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร ลดการใช้ถุงพลาสติก และหันไปใช้ภาชนะอื่นทดแทน เช่น ถุงผ้า ปิ่นโต กล่องใส่อาหาร หรือถุงพลาสติกชนิดย่อยสลายได้แทน
 
15 ตุลาคม 2561 , 15:02 น. , อ่าน 85  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด