จ.เชียงใหม่ – จ. ดักลัก จับมือพัฒนานโยบายสินค้าเกษตร สินค้าท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการค้า การลงทุนระหว่าง ไทย – เวียดนาม

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม จับมือพัฒนานโยบายสินค้าเกษตร สินค้าท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการค้าการลงทุน ระหว่าง ไทย – เวียดนาม
ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมหารือกับ นายฝ่าม มิ่งห์ ตัน รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของไทย ในการพัฒนานโยบายสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรท่องเที่ยว ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนระหว่าง ไทย – เวียดนาม
นายฝ่าม มิ่งห์ ตัน รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม กล่าวว่า ในเขตภูมิภาคอาเซียน ไทยและเวียดนามมีความร่วมมือกันระหว่างสองประเทศด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอยู่แล้ว ในครั้งนี้ ดักลักมาเพื่อพัฒนาการค้าการลงทุนร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ด้านนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในด้านภูมิประเทศ ดักลัก กับ เชียงใหม่ มีลักษณะเป็นพื้นที่เขาสูงและป่าไม้คล้ายคลึงกันมาก เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวมีประชากรประมาณ 1.7 ล้านคน รวมนักท่องเที่ยวแล้วกว่า 2 ล้านคน มีรายได้ปีละประมาณ 200,000 ล้านบาท มีนโยบายสำคัญที่จะเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศอาเซียน นำไปสู่ความร่วมมือ ด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและการพัฒนาการเกษตร รวมถึงเรื่องการเกษตรที่จังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญในเรื่องเกษตรอินทรีย์หรืออาหารปลอดภัย และกาแฟถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เชียงใหม่ให้ความสำคัญในการพัฒนาและเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับดักลักในอนาคต เนื่องจากเวียดนามเป็นเมืองแห่งกาแฟและดักลักเองก็มีการปลูกกาแฟเป็นสินค้าส่งออกซึ่งสอดคล้องทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
สำหรับ จังหวัดดักลัก มีพื้นที่ประมาณ 13,325 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 1.9 ล้านคน ประกอบด้วย 47 ชนเผ่า มีพื้นที่เหมาะสมที่จะทำการปลูกกาแฟ พริกไทย ยางพารา และมีการส่งออกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ อาทิ กาแฟ มันสำปะหลัง ข้าวโพด และยางพารา
 
16 ตุลาคม 2561 , 17:25 น. , อ่าน 82  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม