จังหวัดเชียงใหม่ เตรียม Kick Off รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 25 ตุลาคม นี้

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียม Kick Off รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี 2562 เน้นการทำงานในรูปแบบ “ประชารัฐ” ปรับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ (Kick off) ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ชาวเชียงใหม่ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยหมอกควันและไฟป่า เพื่อสุขภาพที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อเศรษฐกิจที่ดี” ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงาน จะมีการจัดนิทรรศการด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ จากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาคม และการจัดเวทีเสวนา “หยุดหมอกควันไฟป่าด้วยวิถีล้านนาอย่างยั่งยืน”
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งดำเนินการภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญให้ครอบคลุม ทั้งการเตรียมพร้อมรับมือ โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันระดับจังหวัดและอำเภอ เป็นศูนย์กลางประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ พร้อมสำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย อาทิ จุดความร้อน พื้นที่มีการเผาทั้งในเขตป่าไม้ และพื้นที่การเกษตร ข้อมูลทรัพยากรในการป้องกันและระงับไฟป่า เพื่อใช้ในการวางแผนและบูรณาการในช่วงมาตรการรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
17 ตุลาคม 2561 , 18:35 น. , อ่าน 86  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย