ม.แม่โจ้ เตรียมจัดงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ฉลองครบรอบ 85 ปี มุ่งสู่ Eco University
ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ระหว่างวันที่ 8 – 16 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อฉลองครบรอบ 85 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปี 2562 และยังเป็นการแสดงศักยภาพทางวิชาการเกษตรมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ในอนาคต พร้อมเผยแพร่ผลงานวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ในพื้นที่แปลงสาธิต 907 ไร่
ด้าน ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม ประธานคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรม และนิทรรศการต่างๆมากมาย อาทิ นิทรรศการศาสตร์พระราชา นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การประชุมสัมมนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและเกษตรสีเขียว การประกวดแข่งขันไก่แจ้สวยงาม การจัดแสดงปลาหมอสีและการจัดตู้ปลาพรรณไม้น้ำสวยงาม การจัดแสดงและประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ ประกวดวาดภาพกล้วยไม้ไทย ฐานเรียนรู้การเกษตรการเลี้ยงหมูหลุมธรรมชาติ นวัตกรรม Smart Farming แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย “กาดแม่โจ้ 2477”
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ในวันที่ 8 – 16 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 0-5387-3333
 
18 ตุลาคม 2561 , 19:37 น. , อ่าน 85  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม