องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรม เนื่องในวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ 2561

  
    สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ 2561 สืบสานพระราชปณิธานในการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ
ที่ผืนป่าในบริเวณ Canopy Walks ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าในการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ และเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ความหวงแหน และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน กำจัดวัชพืช ตกแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ สร้างความชุ่มชื้น และสวยงาม
ทั้งนี้ เชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์ และศึกษาเส้นทางธรรมชาติบนทางเดินลอยฟ้า Canopy Walks ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้เปิดให้บริการเข้าชมตามปกติแล้ว โดยได้จัดทำทางลาดสำหรับผู้พิการสามารถนำรถเข็นวีลแชร์เข้าชมภายในอาคาร รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเข้าชมแต่ละชั้น ซึ่งมีบริการลิฟท์ รวมถึงห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุด้วย สามารถเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-841234 ต่อ 4209 Facebook : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 
19 ตุลาคม 2561 , 18:10 น. , อ่าน 79  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย