มช. ชวนร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 23 และ CMU Open House ครั้งที่ 5

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชวนร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 และ CMU Open House ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561 นี้
รศ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เตรียมจัดสัมมนาทางวิชาการและการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 และ CMU Open House ครั้งที่ 5 ขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสเยี่ยมชมคณะต่าง ๆ และได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนจริง ภายในคณะและวิทยาลัยทั้งหมด 19 ส่วนงาน และมีสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า 60 สถาบัน
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มาร่วมงาน และประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตร 22 คณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งการบรรยายพิเศษแนะนำคณะและหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเส้นทางการรับเข้าศึกษา ผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้สนใจ เข้าชมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา และ กิจกรรม CMU Open House ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5394-1408-9
 
19 ตุลาคม 2561 , 19:26 น. , อ่าน 74  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม