จ.เชียงใหม่ เชิญร่วมงานวันพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย และ วัน ธ สถิตในดวงใจ ครั้งที่ 2

  
    สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคเหนือ เชิญร่วมงานวันพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย และวัน ธ สถิตในดวงใจ ครั้งที่ 2 ระหว่าง 26 -28 ตุลาคม 2561 นี้
นางดวงสมร ไชยรัตน นายกสมาคมธุรกิจสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคเหนือ เชิญร่วมงานวันพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย และ ธ สถิตในดวงใจ ครั้งที่ 2 ระหว่าง 26 - 28 ตุลาคม 2561 ณ ข่วงประตูท่าแพ ภายใต้แนวคิด “สุขภาพดี วิถีพอเพียง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
ภายในงาน มีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ ให้บริการตรวจสุขภาพและการให้คำแบบผสมผสาน และบริการทางการแพทย์แผนไทย สาธิตการนวดแผนไทยในแบบสปา การนวดแบบพื้นบ้านล้านนา การแก้ไขปัญหานิ้วล็อค การนวดเพื่อช่วยเหลือคนในครอบครัว สาธิตการนำสมุนไพรมาทำเครื่องสำอาง สาธิตการทำสมาธิอย่างง่าย บริการตัดผมฟรี กิจกรรมสาธารณกุศลสนับสนุนสินค้าของมูลนิธิวาย.เอ็ม.ซี.เอ และมูลนิธิปันรัก รายได้ทั้งหมดช่วยเหลือการผ่าตัดรักษาโรคปากแหว่งเพดานโหว่ของผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่ และการแข่งขันอาหารพื้นถิ่นล้านนา ตำนานอาหารเพื่อสุขภาพจากโรงแรมชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งสมาคมธุรกิจสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจสุขภาพนานาชาติ รวมถึงแสดงศักยภาพในด้านการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานระดับสากล ทั้งการรักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทาง การรักษาทางทันตกรรม การให้บริการด้านสุขภาพ รวมถึงการนวดและการสปา ให้สอดคล้องกับนโยบายเชียงใหม่เมืองสุขภาพดี
ทั้งนี้ เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงาน ในวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
19 ตุลาคม 2561 , 19:28 น. , อ่าน 99  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม