จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

  
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมมือ ร่วมใจ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
ที่ อ่างเก็บน้ำห้วยลาน ในโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมมือ ร่วมใจ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธี
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาในวันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกภาคส่วน ได้มาร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคม แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี พร้อมใจกันทำกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมนำพระราชปณิธานจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นได้และทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศ อีกทั้งวันนี้ยังเป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งเกิดจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้และฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ จึงกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
ภายในงาน มีการร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีการปลูกไม้ยืนต้นที่มีดอกสีเหลือง ซึ่งเป็นสีคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 10 ชนิด ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง ต้นราชพฤกษ์ ต้นบุนนาค ต้นประดู่ป่า ต้นรัง ต้นสารภี ต้นคำมอกหลวง ต้นจำปีหลวง ต้นพะยอม และต้นลำดวนดอย จำนวน 1,000 ต้น และแฝก อีก 1,000 ต้น บริเวณริมอ่างเก็บน้ำห้วยลาน โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสากว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม
 
21 ตุลาคม 2561 , 15:02 น. , อ่าน 75  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม