กรมควบคุมโรค คุมเข้มห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องในวันออกวันพรรษา

  
    กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คุมเข้มห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 24 ชม. เนื่องในวันออกวันพรรษา แนะปรับเปลี่ยนค่านิยมให้เป็นเทศกาลเข้าวัดทำบุญ
นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่าอธิบดีกรมควบคุมโรคสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ติดตามเฝ้าระวัง และบังคับใช้กฏหมายเรื่องการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 24 ชม. เนื่องในวันออกวันพรรษา วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ที่จะถึงนี้ เพื่อปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 28 มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ตลอดจนขอให้ประชาชนปรับเปลี่ยนค่านิยมในวันออกพรรษาให้เป็นเทศกาลเข้าวัดทำบุญ หรือออกพรรษาไม่หาน้ำเมา ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดปัญหาอื่นที่จะตามมา เช่น หนี้สิน สุขภาพ ปัญหาอาชญากรรม รวมถึงลดการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้น
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิด สามารถแจ้งการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ผ่านระบบ TAS หรือสายด่วน 1422 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5314-0774 – 76
 
21 ตุลาคม 2561 , 15:06 น. , อ่าน 105  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม