กกต.เชียงใหม่ เร่งเชิญชวนลงทะเบียนองค์กรฯ ภายใน 24 ตุลาคม 2561 นี้

  
    สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เผยความคืบหน้าการลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา แนะเร่งลงทะเบียนองค์กรฯภายใน 24 ตุลาคม 2561 นี้
นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การรับลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โดยได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศเปิดรับลงทะเบียนองค์กร ซึ่งปรากฏว่า ใน ระหว่างวันที่ 15 - 22 ตุลาคม 2561 มีผู้แทนองค์กรที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่มาลงทะเบียน จำนวน 2 องค์กร ได้แก่ หอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ และมูลนิธิเชียงใหม่คนละไม้คนละมือ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองต่อไป
ทั้งนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรต่างๆ ที่มีความประสงค์ลงทะเบียนองค์กรเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา โดยเตรียมเอกสารหลักฐานซึ่งแสดงถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือระเบียบขององค์กรที่แสดงว่ามิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมือง สำเนาหลักฐานการดำเนินการขององค์กรมาอย่างต่อเนื่องแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และหนังสือแสดงว่าเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กรหรือหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งเหลือระยะเวลาลงทะเบียนอีก 2 วัน โดยสามารถลงทะเบียนได้ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนองค์กร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5311-2347
 
22 ตุลาคม 2561 , 17:30 น. , อ่าน 75  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม