จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตือน นายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว อย่าหลงเชื่อข่าว การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่

  
    จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยัน ไม่มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่ เตือน แรงงานต่างด้าว นายจ้าง และสถานประกอบการ อย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพสร้างข่าว การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่
นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากกรณีที่สำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากนายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว จำนวนหนึ่งว่า ได้มีผู้มาชักชวนและอ้างว่า จะมีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่ และจะสามารถดำเนินการแทนได้ พร้อมทั้ง จะให้จ่ายเงินเป็นค่ามัดจำการดำเนินการล่วงหน้า สำหรับเรื่องนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอชี้แจงว่า ขณะนี้รัฐบาลและกรมการจัดหางานไม่มีนโยบายในการเปิดขึ้นทะเบียนใหม่ให้แก่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาใหม่ หรือแรงงานต่างด้าวที่เคยได้รับอนุญาตทำงาน และใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงแต่อย่างใด จึงขอเตือนนายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว อย่าได้หลงเชื่อข่าวดังกล่าว เพราะอาจสูญเสียทรัพย์สิน เงินทอง และขอให้นายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากแรงงานต่างด้าวออกจากงาน หรือถูกเลิกจ้าง ให้นายจ้าง สถานประกอบการ รีบดำเนินการแจ้งออก ภายใน 15 วัน สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ออกจากงาน จะต้องรีบหานายจ้างใหม่ และแจ้งการเข้าทำงานกับนายจ้างใหม่ ภายใน 15 วัน เช่นกัน มิฉะนั้น แรงงานต่างด้าวจะไม่สามารถทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรได้อีกต่อไป ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ. ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ภายในอาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่) ถนนคันคลองชลประทาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทุกวันและเวลาราชการ โทร. 0-5311-2911-4 หรือ Line ID : @doecmi
 
23 ตุลาคม 2561 , 11:15 น. , อ่าน 80  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย