จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันรำลึกไม้เท้าขาวสากล ประจำปี 2561

  
    สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันรำลึกไม้เท้าขาวสากล ประจำปี 2561 เพื่อแสดงออกถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม
ที่ ข่วงประพูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์วันรำลึกไม้เท้าขาวสากล ประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้แสดงออกถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม
นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า วันไม้เท้าขาวสากล ถือเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับคนตาบอดทั่วโลก เพราะไม้เท้าขาวถือเป็นสัญลักษณ์สากล เป็นเครื่องมือนำไปสู่อิสรภาพในการเดินทางให้แก่คนตาบอดได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดและยังเป็นเครื่องมือที่สร้างความมั่นใจให้แก่คนตาบอดในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ
ด้านนายภารากร คำเดช นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ไม้เท้าขาวเป็นไม้เท้านำทางสำหรับคนตาบอด ใช้สำรวจพื้นผิวขณะเดินทาง เป็นเครื่องมือทดแทนสายตาและมีความสำคัญที่สุดจนถูกยกให้มีวันไม้เท้าขาวสากล สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่จึงจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ จากข่วงประตูท่าแพ ผ่านถนนราชดำเนิน ถนนสามล้าน ถนนอารักษ์ ไปยังโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของคนตาบอดในที่สาธารณะ ให้มีสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพทัดเทียมกับคนทั่วไป ให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญและสร้างพื้นที่ให้สำหรับคนตาบอดได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ ด้วย
วันไม้เท้าขาวสากล ตรงกับวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี เริ่มต้นในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1964 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้ที่ตาบอดหรือผู้พิการทางสายตา โดยไม้เท้าขาวถือเป็นสัญลักษณ์สากลของคนตาบอดทั่วโลก และเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่อิสรภาพ
 
24 ตุลาคม 2561 , 09:46 น. , อ่าน 76  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม