มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิญชวนประชาชนร่วมงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ต้นเดือนธันวาคมนี้..//

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ชูศาสตร์พระราชา หนุนการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจฐานราก ..// ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีวาระครบรอบ 85 ปี ประวัติศาสตร์การพัฒนาและการแสดงศักยภาพทางวิชาการเกษตรมุ่งสู่อนาคต ในระดับนานาชาติ พร้อมเผยแพร่ผลงานวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม บูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่าย สร้างความเข้มแข็ง ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง เปิดโอกาสให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และการปฏิบัติงาน ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ นิทรรศการศาสตร์พระราชา การแสดงผลงานวิจัยและเทคโนโลยีและนวัตกรรม การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย “กาดแม่โจ้ 2477” และแปลงสาธิตพืชผัก ซึ่งจะมีแปลงสาธิตพันธุ์พืชผักจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทย กิจกรรม Plant Factory Tour ทัวร์เยี่ยมชมระบบโรงงานผลิตพืช เทคโนโลยีการปลูกผักในครัวเรือน Fresh In Box ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ การสาธิตและฝึกอบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ พร้อมเปิดตัวสตรอเบอร์รี่ พันธุ์ใหม่ รสชาติอร่อย ทนโรคแอนแทคโนส และให้ผลผลิตสูง ซึ่งผู้เข้าชมงานสามารถนำไปต่อยอดได้ สำหรับ งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 16 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 3333
 
25 ตุลาคม 2561 , 11:24 น. , อ่าน 80  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด