ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ระบุ แต่ละปีมีผู้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ทั่วโลกกว่า 7 แสนคน โดยภาคเหนือของไทยนั้นเป็นทั้งต้นทาง ทางผ่านและปลายทางของขบวนการเหล่านี้

  
     พลตำรวจโทภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดสัมมนาการพัฒนาความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย และนำผู้กระทำผิดมาลงโทษ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ว่า ปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กเป็นปัญหาที่ประชาคมโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และเร่งหามาตรการในการแก้ไขและป้องกันปราบปราม เพราะนอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงแล้วยังเป็นบ่อเกิดของอาชญากรรม ทั้งนี้จากข้อมูลสหประชาชาติพบว่าแต่ละปีจะมีผู้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์กว่า 7 แสนคน โดยร้อยละ 90 ของจำนวนนี้เป็นผู้หญิงและเด็ก การสัมมนาดังกล่าวเพื่อหาแนวร่วมการทำงานระหว่างผู้ปฏิบัติตัวแทนจากศาล อัยการ นักสังคมสงเคราะห์ และข้าราชการตำรวจ เพื่อร่วมกันสกัดกั้น ป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหา โดยเฉพาะในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนนั้นเป็นทั้งต้นทาง ทางผ่านและปลายทางของขบวนการเหล่านี้ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ยังกล่าวด้วยว่าข้อมูลของตำรวจภูธรภาค 5 พื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีขบวนการค้ามนุษย์กลุ่มใหญ่ ๆ 8 กลุ่ม ตำรวจจับกุมดำเนินคดีแล้ว 3 กลุ่ม และกำลังติดตามพฤติกรรม และรวบรวมพยานหลักฐานในกลุ่มที่เหลือ โดยขบวนการเหล่านี้มีทั้งนายทุนซึ่งเป็นชาวต่างประเทศ และนายทุนชาวไทย โดยมีชนกลุ่มน้อยในประเทศเพื่อนบ้านเป็นเครือข่าย
 
, อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่