เชียงใหม่เตรียมจัดประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ประจำปี 2561

  
     จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษล้านนา
เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ กรรมการมูลนิธิพระสถูปพระเจ้าอินทวิชายานนท์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันถึงพิราลัยของพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 7 ครบรอบ 121 ปี ทางอำเภอจอมทอง ร่วมกับ ดร. เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ในฐานะทายาท สภาวัฒนธรรมอำเภอจอมทอง และคณะกรรมการมูลนิธิสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ได้กำหนดจัดงานประเพณีไหว้สา เพื่อบวงสรวงดวงพระวิญญาณ ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับการจัดงานไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 22 โดยภายในงานจะมีการประกอบพิธีทางศาสนา ขบวนแห่ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ โดยจุดเริ่มต้นตั้งขบวนจะอยู่ที่บริเวณสถานีควบคุมและรายงานดอยอินทนนท์(สถานีเรดาร์) ซึ่งการจัดงานประเพณีไหว้สานี้นอกจากเพื่อบวงสรวงพระวิญญาณของพระองค์แล้วอย่างเป็นการเทิดพระเกียรติรำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษล้านนาของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษล้านนา ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกรรมการมูลนิธิสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ โทร. 0-8985-2022-4
 
7 พฤศจิกายน 2561 , 16:00 น. , อ่าน 42  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม