ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เผยมาตรการคุมเข้มห้ามขายประทัดยักษ์ ช่วงเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่

  
    ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ คุมเข้ม การเล่น – ขายประทัดยักษ์และดอกไม้เพลิง ช่วงเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้อควรปฏิบัติในช่วงเทศกาลลอยกระทงอย่างทั่วถึง
พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มาตรการคุมเข้ม การเล่น – ขายประทัดยักษ์ และดอกไม้เพลิงช่วงเทศกาลประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้ทุกท้องที่ ท้องถิ่น ทุกสถานีตำรวจ เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในช่วงเทศกาลลอยกระทงอย่างทั่วถึง
จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลลอยกระทงของจังหวัดเชียงใหม่ในปีที่ผ่านมา มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุการเล่นประทัดยักษ์และดอกไม้เพลิงโดยขาดความรู้เท่าทัน เป็นจำนวนมาก ส่วนมากอยู่ในกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี รองลงมาอายุ 30 - 34 ปี และอายุ 25 - 29 ปีตามลำดับ สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือปัจจุบันมีการประดิษฐ์ประทัดเพื่อเล่นเองและมักจะมีอานุภาพรุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นทุกปี สำหรับผู้ค้าและผู้ผลิตดอกไม้เพลิงที่นำมาจำหน่ายต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยก่อน หากฝ่าฝืนมีโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน มาตรา 47 มีโทษจำคุก 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งการยิงปืนขึ้นฟ้าก็เป็นการกระทำที่ผิดกฏหมายด้วย ในส่วนของโคมลอยที่มีความเสี่ยงต่อการโดยสารอากาศยาน และยังอาจเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้ ผู้ที่จะปล่อยโคมลอย โคมไฟ หรือโคมควันได้ จะต้องยื่นขออนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ ได้บูรณาการกำลังตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้สอดส่อง ดูแลความเรียบร้อยโดยให้มีการสำรวจข้อมูลสถานที่จัดงานลอยกระทง สำรวจข้อมูลร้านค้า สถานที่จำหน่ายประทัดยักษ์ ดอกไม้ไฟ ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ รวมถึงบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และประสานเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจบริเวณเส้นทางสายต่างๆ ตลอดจนจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว รถดับเพลิง และอุปกรณ์กู้ภัยประจำสถานที่จัดงานลอยกระทง บริเวณที่มีการจุดพลุ ดอกไม้เพลิง และปล่อยโคมลอย เพื่อให้สามารถปฏิบัติการเผชิญเหตุและระงับเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างทันท่วงที
 
8 พฤศจิกายน 2561 , 12:47 น. , อ่าน 8  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม