จังหวัดเชียงใหม่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020

  
    บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) แถลงผลการคัดเลือกเจ้าภาพจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
ที่ห้อง Ballroom 2 โรงแรมแชงกรี – ลา เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ ในการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดงาน “The Routes Asia Development Forum 2020” โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัท UBM Information Ltd. ซึ่งเป็นผู้จัดงานนี้ ได้เดินทางมาสำรวจและให้คะแนนความพร้อมของประเทศไทยสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงาน RA 2020 ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านความสะดวกในการเดินทางทางอากาศมายังเมือเจ้าภาพ, ความพร้อมด้านศักยภาพของท่าอากาศยานของบริษัทอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในการรองรับผู้ที่จะเดินทางมาร่วมงานจากทั่วโลก, ด้านสถานที่จัดงานมีความเหมาะสมและน่าสนใจ และด้านโรงแรมที่พัก ซึ่งในช่วงเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท UBM Information Ltd. ได้แจ้งผลการคัดเลือกการเป็นเจ้าภาพ โดยบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน RA 2020 อย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ งาน The Routes Asia Development Forum 2020 จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2563 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการประชุมเจรจาธุรกิจด้านการบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับประเทศที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานจะมีโอกาสในการแสดงศักยภาพความพร้อมด้านการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานของตนเอง สร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจ คาดว่าจะมีผู้เข้ามาร่วมงานกว่า 2,000 คน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วโลก
 
8 พฤศจิกายน 2561 , 13:05 น. , อ่าน 39  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย